Misiune

Business Practicum – constituie un proiect axat pe problemele practice ale comunității business și în special întru oferirea informațiilor relevante și veridice din prima sursa, cu privire la diverse aspecte socio-economice din Republica Moldova care vor ajuta tinerii activi în dezvoltarea propriei afacerii sau lansarea unei afaceri noi.


Scopul

Instruirea tinerilor din Republica Moldova în domeniul lansării și dezvoltării unei afaceri de succes, precum și documentarea proceselor aferente inițierii unei afaceri.


Obiectivul general

Promovarea culturii antreprenoriale si dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale si manageriale in cadrul unei comunități active de tineri antreprenori din Republica Moldova, capabilă de a lansa și a dezvolta a unei afaceri personale de succes.


Obiective specifice

  • Instruirea tinerilor din Republica Moldova în domeniul lansării și dezvoltării unei afaceri de succes, precum și documentarea proceselor aferente inițierii Sporirea gradului de conștientizare a alternativei antreprenoriale și culturii manageriale prin inițierea în management, promovarea spiritului antreprenorial și prezentarea de bune practici și idei de succes naționale și internaționale.
  • Furnizarea de formare specifică privind conceptele, metodele și tehnicile manageriale, noi soluții organizaționale, sisteme IT pentru un management modern, fezabilitatea investițiilor, identificarea și accesarea
  • Acordarea informațiilor relevante pentru inițierea afacerilor și a activităților independente, (re)organizarea afacerilor și dezvoltarea proiectelor de investiții, implementarea de sisteme IT pentru managementul afacerii pentru IMM- uri și persoane ce doresc să inițieze o afacere sau activitate independentă.
  • Crearea unei comunități a tinerilor antreprenori pentru transferul de bune practici în domeniul managementului și antreprenorialului prin crearea unui portal web.
  • Crearea unui ghid al tânărului antreprenor pentru anul 2016 care va fi făcut public pe portalul proiectului pina la finele anului 2016
  • Instruirea a 500 tinerilor din diferite regiuni din Republica Moldova în domeniul lansării și dezvoltării unei afaceri de succes pînă la finele anului 2016

Durata proiectului

11 luni

Parteneri