Impactul

Realizarea obiectivelor asumate asigură contribuția directă la promovarea culturii manageriale moderne și a antreprenorialului ca măsură alternativă de ocupare viabilă în Republica Moldova. Prin intermediul instruirii și asistenței manageriale customizate, participanții vor dobândi cunoștințele și abilitățile antreprenorial-manageriale necesare pentru materializarea propriilor idei de afaceri/proiecte și/sau pentru organizarea eficientă și modernă a afacerilor conform celor mai bune practici existente la nivel european. Proiectul va contribui la creșterea capacității de integrare a indivizilor pe piața muncii, inclusiv a tinerilor absolvenți, prin inițierea de noi activități independente, urmare a dezvoltării competențelor și aptitudinilor și implicit a gradului acestora de flexibilitate în angajare. Dezvoltarea competențelor individuale ale managerilor și angajaților este una din premisele privind creșterea capacității organizațiilor angajatoare de tip IMM de a se adapta contextului economic globalizat axat pe inovație, creativitate și flexibilitate, marcat în ultimul an de evoluția defavorabilă a piețelor financiare, privind dezvoltarea afacerilor, crearea de noi locuri de muncă sigure și reducerea disparităților de dezvoltare socio-economică.

Parteneri